Trender i privatundervisning

Visste du at privatundervisning er i ferd med å bli en global trend? På engelsk kalles privatundervisning eller leksehjelp for «tutoring» og blir en stadig mer populær prioritering foreldre gjør for sine barn.

Etterspørselen etter privatundervisning øker også Norge, og vi følger den internasjonale trenden. Dette skyldes en rekke faktorer, inkludert:

 • Økt fokus på akademisk prestasjon
 • Økende konkurranse om universitetsplasser
 • Rekrutteringsproblemer til den offentlige skolen
 • Globale trender som digitalisering og individualisering

Hvilke trender ser vi i privatundervisningsbransjen?

 • Økt profesjonalisering: PL blir stadig mer profesjonelle, med relevant utdanning og erfaring.
 • Teknologiens rolle: Online plattformer gjør det enklere å finne og koble seg til PL , og nye pedagogiske verktøy brukes til å forbedre læringsopplevelsen.
 • Globalisering: Privatundervisning blir mer tilgjengelig for elever i alle land, uavhengig av geografisk beliggenhet.
 • Individualisering: Privatundervisning blir mer skreddersydd til den enkelte elevs behov og læringstempo.
 • Fokus på ferdigheter: I tillegg til faglig støtte, tilbyr privatundervisning nå også hjelp med å utvikle ferdigheter som problemløsning, kritisk tenkning og kommunikasjon.

Hvordan kan du dra nytte av disse trendene?

 • Finn en aktør du har tillit til: Når du først har bestemt deg for å satse på barnets akademiske fremtid med privatundervisning, vil du først utforske hvilke aktører som finnes. Det er individuelt hva man til slutt velger og hvordan valget påvirker. Viktige påvirkninger for valget kan være pris, lokasjon, referanser og tilgjengelighet. Det er mye konkurranse i Norge om elevene, og dette kan du som kunde dra nytte av. Vi vil alltid strekke oss langt for å gjøre deg og ditt barn fornøyd!
 • Ro ned, vi hjelper deg: Når du allerede har kommet frem til at du ønsker privatundervisning for ditt barn vet vi at det sannsynligvis har vært og er mye frustrasjon rundt skolearbeid i hjemmet. Du har kanskje prøvd å hjelpe barnet ditt i lang tid uten å lykkes og nå står dere fast. Vi er her for deg som forelder, og kan komme inn som en nøytral tredjepart og ta over denne jobben. Da kan du som forelder koble av, enten om det er hjemme, eller i sofaen på vårt undervisningslokale.

Privatundervisning kan være en uvurderlig investering i barnets fremtid.

Flere saker

Kjønnsfordelingen blir skjevere i høyere utdanning
Endringer i opptakskrav til høyere utdanning
Digitaliseringens innvirkning på barnas læring