Priser

Egne undervisningslokaler i Oslo (Skøyen, Vika, Brynseng)
Stavanger – Bergen – Trondheim

Campus, hjemme eller online

Privatundervisning (én elev)

Pakke
Minimum antall timer
Pris per time (60 min)
Totalt
Drop in
1
Kr. 750,-
Kr. 750,-
5 timer (maks to økter)
5
Kr. 698,-
Kr. 3 490,-
Pakke 1, minimum 10 timer
10
Kr. 660,-
Kr. 6 600,-
Pakke 2, minimum 20 timer
20
Kr. 590,-
Kr. 11 800,-
Pakke 3, minimum 40 timer
40
Kr. 559,-
*Kr. 22 360,-
Pakke 4, minimum 80 timer
80
Kr. 450,-
*Kr. 36 000,-

*Mulighet for inntil tre delbetalinger uten renter og gebyr

Online undervisning (én elev)

Pakke
Minimum antall timer
Pris per time (60 min)
Totalt
Drop in
1
Kr. 650,-
Kr. 650,-
Online-pakke 1
10
Kr. 590,-
Kr. 5 900,-
Online-pakke 2
20
Kr. 530,-
Kr. 10 600,-

Privatundervisning buddy (to elever)

Ta med en venn og opplev dynamikkenkollektivt tilbud.

Pakke
Minimum antall timer
Pris per time (60 min) per elev
Totalt per elv
Buddy-pakke 1
10
Kr. 490,-
Kr. 5 900,-
Buddy-pakke 2
20
Kr. 430,-
Kr. 8 600,-

Oppmøteavgift ved hjemmeundervisning fra kr. 120,- per gang avhengig av reisetiden og
kollektivt tilbud.

Avtalevilkar

▪ Avbestillingsgebyr etter å ha sendt bestillingsskjema er på kr. 600,-
▪ Timeprisen gjelder per elev
▪ Pakkeprisen gjelder ved timer med samme PL (PrivatLærer)
▪ Prisene forutsetter undervisning i UNAKs lokaler, dersom ikke annet er avtalt
▪ Intensivpakken på 5 timer kan fordeles på maks to ganger
▪ Faktura sendes normalt per e-post
▪ Flytting av undervisningstimer kan avtales direkte med PL senest dagen før
▪ Avlysning eller flytting under 24 timer belastes med 1 time og «no show up» belastes som full økt (2
timer)
▪ Ubrukte timer kan utsettes inntil tre maneder, eller refunderes mot et gebyr pa kr. 800,- hvis kravet
fremstilles innen 14 dager fra siste utførte time
▪ Legeerklæring godtas ved spesielle situasjoner
▪ Bekreftet oppstartsavtale er bindende og faktureres som ordinær time ved endring under 24 timer
▪ 80-timers pakken må brukes innen 1.5 år
▪ Ubrukte timer slettes automatisk fra systemet 14 dager etter utløpsdato

Betingelser for buddy-undervisning
▪ Undervisningsøkter kan kun flyttes eller avlyses dersom det er et ønske fra begge elever
▪ Dersom en elev ikke møter opp til undervisning, blir denne fakturert som avtalt undervisningsøkt
▪ Der som en eller begge to elever avbryter undervisningsavtalen, kan ubrukte timer refunderes mot et
gebyr pa kr. 800,- per elev
▪ Dersom en av elevene trekker seg fra avtalen, får den andre eleven en-til-en undervisning ihht prislisten