Privatundervisning på nett

Nettundervisning gir større fleksibilitet både for elever og våre privatlærere. Dagens elever er godt kjent med å være online gjennom skolearbeid eller gaming. Undervisning ved bruk av internett gjør at eleven kan få undervisning der han eller hun er, dere slipper å forlate hjemmet, og undervisningen foregår i trygge rammer.

Hvilke fag kan vi hjelpe deg med?

Det er ingen tvil om at de aller fleste søker hjelp innen realfag og språkfag. Vi dekker alle realfag, språkfag og samfunnsfag. Vi kan som regel hjelpe i del fleste fagene, så ta kontakt hvis du er usikker.

REALFAG

SPRÅKFAG

SAMFUNNSFAG

Slik foregår nettundervisning

Vi setter opp et virtuelt klasserom der eleven og PL har en videosamtale med chat og en digital tavle. Det eneste dere trenger er internett og en PC/Mac med webkamera, høyttaler og mikrofon. Nettundervisningen er skreddersydd, og planlegges etter deres behov, f.eks. med utgangspunkt i et spesifikt fag, lekser eller en innlevering.

Hvorfor bruke nettundervisning?

Eleven får fremdeles én-til-én undervisning, og det tildeles en fast privatlærer. Gjennom nettundervisning kan vi hjelpe enda flere elever å utnytte sitt potensiale og nå sitt mål. Det er mange grunner til benytte seg av undervisning online, for eksempel:

Noen av våre pakker

ONLINE - ÉN TIL ÉN

Fra 530,- /timen

Minimum 20 timer

*Helt uforpliktende

FYSISK - ÉN TIL ÉN

Fra 559,- /timen

Minimum 40 timer

*Helt uforpliktende

Usikker på om du trenger privatundervisning?

For å avdekke hva slags behov du har, så anbefaler vi at du tar foreldretesten.