Leksehjelp i grunnskolen

Hos UNAK (Ungdomsakademiet) får ditt barn personlig leksehjelp og privatundervisning i alle basisfag på grunnskolen. Flere av våre PL (PrivatLærere) tilbyr tilpasset leksehjelp i flere enn ett fag. Vi er opptatt av at den samme PL følger opp sine elever gjennom hele avtaleperioden. Vi gjør skolearbeidet morsomt. Vi tilbyr dette til barn over 10 år.

Hvilke fag trenger du leksehjelp til?

Vi dekker alle basisfag på barneskolen og ungdomsskolen.

NORSK

MATTE

SPRÅKFAG

RELIGION

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

Leksehjelp i barneskole

I de første skoleårene legges grunnlaget for videre opplæring. Trivsel på skolen og mestringsfølelsen er viktig. På barneskolen har ikke elever karakterer som gjør det enklere å ha fokus på mestringsfølelsen. Skreddersydd leksehjelp i maks et par av fagene, vil gi solid grunnlag for videre skolegang.

Det er ofte foreldre som hjelper de små med lekser på fritiden, ekstrahjelp i fag foreldre selv ikke føler seg kompetent på kan være en idé for å gi barnet den beste starten på skolegangen.

Privatundervisning på ungdomsskole

Det er hovedsakelig foreldre som kan se potensiale i ditt barn. Husk at 9. klasse er det viktigste året. Overgangen til ungdomsskolen er som regel vanskelig. Allerede etter høstferien, vet dere hvordan ditt barn har taklet denne overgangen. En dobbeltime med personlig leksehjelp eller privatundervisning per fag ukentlig kan gjøre underverket.

Det kan være man har spesielle tema det er vanskelig å få forståelse for av lærere og foreldre. En endring i arbeidsmetoder, eller det å høre ting fra ny vinkel kan være det som skal til for at det skal løsne.

Noen av våre pakker

ONLINE - ÉN TIL ÉN

Fra 530,- /timen

Minimum 20 timer

*Helt uforpliktende

FYSISK - ÉN TIL ÉN

Fra 559,- /timen

Minimum 40 timer

*Helt uforpliktende

Usikker på om du trenger privatundervisning?

For å avdekke hva slags behov du har, så anbefaler vi at du tar foreldretesten.