Privatundervisning

Privatundervisning i videregående

Privatundervisning i videregående skole kan være nøkkelen til å forbedre din karakter. På videregående har man ofte mer fokus på eksamen og karakterer. Desto viktigere er det å komme tidlig gang med privatundervisning.

For mange er det å få en god teknikk i studeringen essensielt. Med privatlærer fra oss får du tilgang til opplæring fra noen som kan gi deg et nytt perspektiv, og en ny måte å fagene på.

Det trenger ikke være mer enn en god samtale med noen som forstår tema som skal til. 

Hvilke fag trenger du leksehjelp til?

Det er ingen tvil om at de aller fleste søker hjelp innen realfag og språkfag. Vi dekker alle realfag, språkfag og samfunnsfag. Vi kan som regel hjelpe i del fleste fagene, så ta kontakt hvis du er usikker.

REALFAG

SPRÅKFAG

ØKONOMIFAG

Privatundervisning på dine premisser

Vårt mål er å skape en god faglig plattform og motivasjon. Våre PL (Private Lærere) hjelper ikke deg bare faglig, men også er gode rollemodeller og gir deg gjerne tips i studieteknikk.

Vet du allerede idag at du trenger ekstra fokus på noen fag? Planlegging er en av de tingene som kan hjelpe deg med forbedring av teknikk og få bedre fokus. I UNAK skjer alt på dine premisser ut ifra dine behov. Vi hjelper deg å tilrettelegge slik at du nå dine mål.

Hvem passer privatundervisning i videregående for?

Vår privatundervisning er egnet både for de som går på skolen eller tar opp et fag som privatist. Forbedrer du karakterer før du er ferdig på VGS, får du fortsatt førstegangsvitnemål.

Uansett hvor du befinner deg på karakterskalaen, hjelper våre dyktige PL deg videre. Det lille ekstra er ofte nok til gode skoleresultater. Kontinuerlig hjelp, også i små mengder, kan gjøre en forskjell.

Noen av våre pakker

ONLINE - ÉN TIL ÉN

Fra 530,- /timen

Minimum 20 timer

*Helt uforpliktende

FYSISK - ÉN TIL ÉN

Fra 559,- /timen

Minimum 40 timer

*Helt uforpliktende

Usikker på om du trenger privatundervisning?

For å avdekke hva slags behov du har, så anbefaler vi at du tar foreldretesten.