«Hvis det ikke går bra, så går det over.» En sannhet med modifikasjoner

Nå har vi fulgt våre elever gjennom eksamen, semesteravslutning og vitnemålsutdeling. Hver elev har sin unike historie, og dette gir rom for refleksjon.

Eksamensperioden og utdelingen av standpunktkarakterer er en krevende tid for mange elever. Et utsagn som ofte brukes for å trøste ungdommen når det står på som verst er «hvis det ikke går bra, så går det over.» Dette utsagnet, ment som en form for støtte, kan imidlertid være misvisende og problematisk. Og brukes alt for ofte.

Ja, stresset og engstelsen foran en eksamen er ferdig når eksamen er levert. Går det bra, er alt fint. Men hvis det ikke går bra, så går det faktisk ikke over. En stryk eller dårlig karakter kan gi enda større stress for eleven, som må ta konteeksamen, ta opp fag, eller i verste fall risikere å ikke få vitnemål. Dette kan føre til dårlig mestringsfølelse og lav selvtillit, som påvirker både psykisk og fysisk helse. Frasen om at «det går over» er gjelder ikke disse elevene og de må stå i denne prosessen i ensomhet.

De langsiktige konsekvensene av dårlige karakterer eller stryk må anerkjennes og tas på alvor. Uten vitnemål eller nødvendige karakterer kan det være vanskelig å komme inn på videre utdanning eller få jobb. Dette kan føre til lavere livskvalitet og begrensede muligheter i fremtiden. Derfor er det viktig å erkjenne at slike trøstende utsagn ikke nødvendigvis hjelper elevene på lang sikt.

Vi må tørre å legge press på ungdommen på en konstruktiv måte, slik at de er bedre rustet til å møte realitetene i voksenlivet og utdanningssystemet istedenfor å gi dem falsk trygghet. Åpen dialog om eksamensstress og karakterpress er essensielt, slik at elevene føler at de kan snakke om sine bekymringer uten å bli dømt. Ved å lære dem mestringsstrategier og hjelpe dem med å sette realistiske mål, kan vi redusere presset de føler og gjøre det lettere å håndtere skuffelser. Støtte fra foreldre, venner og lærere er også viktig, slik at elevene ikke føler at de står alene med problemene sine. Positiv forsterkning kan bygge opp elevenes selvtillit, og feiring av små seire kan oppmuntre dem til å se fremgang, selv om den er liten.

Ved å legge press på en konstruktiv måte, bygge mestringsfølelse og forklare hvorfor det er viktig å prestere godt, kan vi hjelpe elevene med å forstå betydningen av deres innsats og motivere dem til å jobbe hardere.

Så neste gang vi tenker på å si «hvis det ikke går bra, så går det over,» la oss heller ta et skritt tilbake og vurdere hvordan vi virkelig kan støtte våre ungdommer på en meningsfull måte. De fortjener mer enn en tom frase; de fortjener vårt fulle engasjement og støtte gjennom hele skoleløpet.

Skrevet av Kari Madeleine Isaksen-Gihle, lege og daglig leder

Flere saker

Til dere med barn som skal begynne på videregående skole
Bekymringsverdig nyhet fra kunnskapsdepartementet
Karakterinflasjon: gjør lærerne sine elever en bjørnetjeneste?