Bekymringsverdig nyhet fra kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har gitt 35 lærerutdanninger unntak fra karakterkrav på minimum 3 i matematikk og norsk. Målet er å øke antallet lærerstudenter ved å senke terskelen for opptak. Dette skal bidra til å møte rekrutteringsurfordringer av lærere til grunnskolen.

Vi i UNAK er skeptisk til denne utviklingen av flere grunner:

  1. Legitimering av middelmådighet: Når vi senker kravene for å komme inn på lærerutdanningene, legitimerer vi middelmådighet. Vi sender et signal om at det er greit å være middelmådig når det gjelder utdanning av fremtidens lærere. Dette kan føre til dårligere kvalitet på undervisningen og dermed påvirke elevenes læringsutbytte negativt.
  2. Nedprioritering av barn og unge: Denne avgjørelsen representerer en systematisk nedprioritering av våre barn og unges utdanning. Ved å akseptere lavere standarder for lærere, risikerer vi at kvaliteten på utdanningen svekkes, noe som vil ha langsiktige konsekvenser for elevenes framtid og samfunnet som helhet.
  3. Ansvarsfraskrivelse: Denne avgjørelsen viser at sittende regjering ikke tar problemene i utdanningssektoren på alvor. Å fylle opp lærerstatistikken med flere studenter ved å senke kravene er en enkel løsning som ikke adresserer de grunnleggende problemene. Vi trenger en grundigere tilnærming som sikrer at lærere har høy faglig kompetanse og er godt rustet til å møte utfordringene i skolen.
  4. Urettferdighet: Dette er urettferdig overfor de studentene som har jobbet hardt for å oppnå gode karakterer og kvalifisere seg for lærerutdanningene. Vi må opprettholde høye standarder for å sikre at de som blir lærere, virkelig har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene.

Regjeringen bør i større grad fokusere på tiltak som ikke svekker kvaliteten på utdanningen. Eksempler på dette kan være å bruke mer ressurser på elever som strever med matematikk og norsk for å hjelpe dem med å oppnå nødvendige karakterer. Stipendordninger er effektivt for å tiltrekke dyktige studenter, og en satsing på dette innen fag med lærermangel bør prøves. Et annet viktig virkemiddel er å gjøre læreryrket mer attraktivt ved å forbedre arbeidsvilkår, lønn og utviklingsmuligheter.


Barna våre fortjener og har rett på en utdanning som holder høy internasjonal standard.


Skrevet av Kari Madeleine Isaksen-Gihle, daglig leder og lege 

Flere saker

Til dere med barn som skal begynne på videregående skole
«Hvis det ikke går bra, så går det over.» En sannhet med modifikasjoner
Karakterinflasjon: gjør lærerne sine elever en bjørnetjeneste?