Møt vår privatlærer (PL) Carsten

Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg er 21 år, kan løse Rubiks kube, er litt distrè og høyrehendt. På fritiden bruker jeg den hånden til å spille saxofon og piano. I tillegg liker jeg å lese. Jeg underviser mest matte. Dette blir min siste vår hos UNAK, for i august flytter jeg helt til Shanghai for å studere.

Hvis du hadde strandet på en øde øy, hva er den ene tingen du ville hatt med deg? 
En samtalepartner, er det en ting? Hvis ikke det er lov hadde jeg gjerne tatt med meg
en tykk bok. Typ «Henrik Ibsens samlede verker».


Hvorfor søkte du på jobb som PL?
Jeg så etter en jobb som krevde like mye av meg som fikk av den. En jobb som ga
muligheter, men som også krevde ansvar. PL var midt i blinken.


Hva motiverer deg til å jobbe som PL?
Jeg har faktisk blitt ganske glad i å undervise matematikk til nye elever og hele
tiden forbedre meg. Vi lever jo i presentasjonens tidsalder, men det er overraskende
hvor lite innsats mange legger i undervisningen. Det er en glede å hele tiden
møte nye mennesker å undervise for, eksperimentere litt med hvordan man gjør det,
for så å få tilbakemelding på hva som funket og ikke. Jeg føler ofte jeg lærer like mye
som jeg lærer bort.


Kan du gi eksempler på egenskaper/ferdigheter du får utviklet gjennom jobben?
Evnen min til å formidle og kommunisere har blitt sterkt forbedret. I tillegg har jeg fått mye øving i å tilpasse meg folks styrker og svakheter.


Kan du dele noen eksempler på hvordan du har hjulpet dine elever med å
overvinne vanskeligheter eller oppnå suksess?

Jeg hadde en gang en elev som ikke fant noen glede i 1T-matte, men som bare ville
ha firer. Han var bare passe motivert, men stilte spørsmål. Jeg gjorde det til et poeng
å alltid følge disse spørsmålene slik at han styrte retningen på undervisningen. Denne tilpasningen gjorde at eleven selv så sine styrker og etter kort tid viste han stort engasjement. Under vår siste time sammen sa han: «Det er synd, fordi jeg tror ikke jeg har behov for å se deg igjen». Han mente det godt.


Hvem passer til å jobbe som PL?
Alle som brenner for læring og som liker å møte med nye mennesker passer til å
jobbe som PL. Det krever også litt selvtillit, men i min erfaring kommer det ofte med
jobben.


Hva kan oppleves som utfordrende i jobben?
Det er utfordrende når elever ikke får den progresjonen de ønsker, mister motivasjonen og vil gi opp. Som PL er det da viktig å beholde roen og tilpasse undervisningen slik at de igjen føler mestring og motivasjon.


Hva tror du at du gjør om 5 år?
Studerer. Gjerne økonomi. Helt ærlig vet jeg ikke, vanskelig å se inn i fremtiden.

Flere saker

Sommertilbud på Privatundervisning
Møt vår PL (privatlærer) Julie
Trender i privatundervisning