Mestringsfølelse versus karakterpress

privatlærer mentor

Når vi ser på barnas resultater på skolen, er det to veier de kan ta: veien preget av karakterpress eller veien som fører til mestringsfølelse. La oss sammenligne disse to tilnærmingene og se hvordan de påvirker barna.

Karakterpress:

Forestill deg at barnet ditt står foran et høyt fjell, med målet om å nå toppen så raskt som mulig. Barnet presses for å oppnå toppkarakterer på hver prøve og eksamen, og hvert skritt som ikke fører dem nærmere toppen, føles som en fiasko. Det avhenger selvfølgelig av barnets utgangpunkt, men for de aller fleste vil fallhøyden være stor og skuffelsene mange. Det bidrar til økt stress og engstelse hos barna, og de får et negativt forhold til læring og mister tro på egne ferdigheter.

Mestringsfølelse:

Nå, la oss se på det fra et annet perspektiv. I stedet for å fokusere utelukkende på å nå toppen av fjellet, fokuserer vi på å sette pris på barnas innsats og fremgang langs stien. De oppmuntres til å sette realistiske mål, feire hver lille seier underveis og lære av hver erfaring uavhengig av sluttresultatet på en prøve eller eksamen. Hver lille seier vil oppleves som positiv og dette bidrar til økt motivasjon og nysgjerrighet.

UNAK privatundervisning har lang erfaring i å støtte barn i oppdage mestring og vet at dette er den beste og mest bærekraftige tilnærming til læring. Barna som tidlig oppdager mestringsfølelse er mer motstandsdyktige mot stress, utfordringer og lykkes bedre på skolen.

Så hvordan kan du som forelder hjelpe barna dine med å føle mestring? Her er noen enkle tips:

   • Ros innsatsen: Gi barna ros for innsatsen de legger ned i skolearbeidet, uavhengig av sluttresultat.

   • Sett realistiske mål sammen: I samarbeid med barnet er det lurt å sette mål- både kortsiktige og langsiktige. Dette er noe å strekke seg etter, og feire når dem er oppnådd.

   • Marker fremgang: Marker hver seier med en belønning som du vet barna setter pris på, uavhengig av størrelse.

   • Ufarliggjør feil: Når barna feiler, eller får et dårlig resultat er dette rom for læring. Unngå kritikk eller skuffelse, men gå gjennom feilene med barnet og se på det som læring. Dette vil være motiverende for å prøve på nytt.
   • Be om hjelp: Som forelder kan det være vanskelig å be om hjelp da vi ønsker å følge opp barna våre selv. Likevel er det viktig å søke støtte om man står fast. Støtt deg på andre voksne du stoler på, lærere eller familie. Om du som forelder viser at å be om hjelp er trygt, vil terskelen for barnet også bli lavere for å søke støtte.
   
   
   Om du er nysgjerrig på hvorvidt privatundervisning er et alternativ for deg og ditt/dine barn ikke nøl med å ta kontakt for en hyggelig samtale! 

  Flere saker

  Sommertilbud på Privatundervisning
  Møt vår PL (privatlærer) Julie
  Trender i privatundervisning