Matte i grunnskole og videregående

Matteundervisning i skolen: hvor står vi, og hvor går vi?

Nå som skoleåret er på hell og vi har hjulpet elevene våre med å dra det i land er det rom for å gjøre noen refleksjoner rundt hva vi har gjort og hvorfor vi har gjort det. Ikke overraskende får vi mange henvendelser fra foreldre som er bekymret for sine barns matematikkrestulater. Vi har også hjulpet privatister med å tette hull før eksamen og bistått med kursing til grupper i faget. Det viser at matematikk er ansett som en nøkkelkompetanse som er avgjørende for barnas akademiske fremtid. Det store volumet av elever viser også at flere elever ikke får nok utbytte av ordinær undervisning og at kravene som stilles er høye.

Når vi tenker på matematikk, tenker vi kanskje på tall, formler og kanskje noen uforståelige symboler. Men matematikk har blitt mye mer de siste årene; det er et språk, inngangen til å forstå teknologi, økonomi og nøkkelen til å forstå verden rundt oss. Så hvordan står det egentlig til med matematikkundervisningen i skolen?

La oss dykke ned i noen tall. Statistikk viser at det har vært en økning på 5% i antall elever som oppnår høyere karakterer i matematikk på ungdomsskolen de siste fem årene. Videregående skoler rapporterer også en oppadgående trend, med en 4% økning i antall studenter som velger matematikkrelaterte studieretninger. Denne økningen kan kanskje forklares med tiltak som er gjort for å løfte frem realfag, insentivet med realfagspoeng og at de unge forstår hvilken fordel matematikk vil gi senere i livet.

Samtidig som etterspørselen øker har rekrutteringen av mattelærere blitt mer utfordrende. Det er ingen hemmelighet at det har vært en nedgang på 10% i antall søkere til lærerutdanningene med matematikk som spesialfelt. Dette er bekymringsverdig, når en økende elevmasse trenger denne kompetansen. Det er gjort politiske tiltak for å øke rekrutteringen til lærerutdanningen. Det vil ta tid før man ser effekt av disse tiltakene, og det er forventet at skolene kan ha utfordringer med å levere tilpasset matteundervisning av høy kvalitet som treffer en stor elevgruppe. Det er store lokale forskjeller fra skole til skole, men de fleste har tatt i bruk digitale verktøy som støtter elevene og kan tilpasse undervisningen og tilbakemeldingene hver enkelt elev. Dette er en positiv utvikling, og blir sannsynlig enda viktigere i fremtiden.

UNAK har stort fokus på matematikk, og har et team dedikerte privatlærere som brenner for å gi ungdommen verktøyene de trenger for å knekke koden og ta i bruk faget. Med over 10 års erfaring har vi hjulpet tusenvis av elever og er stolte av resultatene de har fått. Privatundervisning i matematikk har blitt stadig med populært. Vi tar med oss erfaringene fra dette skoleåret og styrker vår mattekompetanse, og er tilgjengelige for dere i tiden fremover med èn-til-èn undervisning, kurs og workshops.

Flere saker

«Hvis det ikke går bra, så går det over.» En sannhet med modifikasjoner
Bekymringsverdig nyhet fra kunnskapsdepartementet
Karakterinflasjon: gjør lærerne sine elever en bjørnetjeneste?