Lang skoleferie og barnas læring

 

Feriens lengde og kontinuerlig læring. Sommerferien strekker seg over 8-10 uker, og skal være tid for avslapning, fri fra dagligdagse rutiner og undervisningsstopp. Men læringen stopper ikke på et visst nivå ved skoleporten i juni og gjentas på samme i august. Forskning viser at kontinuerlig læring er essensielt for kognitive funksjoner, og at repetisjon spiller en kritisk rolle i å styrke hukommelsen. 8-10 uker uten noen form for repetisjon eller læringsaktiviteter vil mest sannsynlig gjøre at barna glemmer mye. Det er derfor jeg oppfordrer foreldre til å se ferien som en mulighet for barna til å utforske og styrke sine ferdigheter, spesielt i fag de finner utfordrende.

Læring gjennom positive opplevelser og praktisk anvendelse. I stedet for tradisjonelle lekser, kan læring gjøres gjennom lek og praktiske aktiviteter. Ta for eksempel en sommer da en kunde av meg gruet seg til engelsk på ungdomsskolen. Foreldrene fant et jevnaldrende barn med engelsk som morsmål, og arrangerte møter mellom dem. Resultatet var et nytt vennskap, verdifulle minner, og forbedrede språkferdigheter for begge barna. Dette viser hvordan praktisk anvendelse av kunnskap kan være både givende og morsomt.

Et annet eksempel er en ungdom som fikk ansvaret for å håndtere familiens feriebudsjett. Ved å rapportere og analysere utgifter, fikk ungdommen praktisk erfaring med matematikk og økonomistyring – en uvurderlig ferdighet for fremtiden.

Om man har økonomi og mulighet til å reise til land der de snakker barnas 2. eller 3. språk er også dette en gylden mulighet for læring.

Mange setter i gang prosjekter om sommeren, som oppussing, hageprosjekter, noe på hytta som skal fikses eller lignende. La barna ta del og eierskap til prosjektene. Dette vil tvinge dem til å være strukturerte og anvende det de har lært på skolen til praktisk gjennomføring. 

Barna og ungdommen som satser på toppkarakterer. For ungdom som satser på plettfritt vitnemål, kan ferien være en tid for å polere kunnskap og forberede seg for fremtidige utfordringer. Lik idrettsutøvere som trener jevnlig for å oppnå toppresultater, må studentene som sikter på toppen også jobbe jevnlig. Likevel er det viktig å lære disse barna at balansen mellom arbeid og hvile er viktig. Selv de mest dedikerte studentene trenger pauser for å lade batteriene og nyte ferieaktiviteter.

Avslutningsvis. La oss alle huske på at ferien er en tid for hvile, sosiale aktiviteter og moro. Kombinerer vi dette med praktisk læring, kan vi legge til rette for at våre barn og ungdommer møter forberedt på skoleåret som kommer. Jeg og resten av UNAK ønsker alle en flott sommer!

Flere saker

Kjønnsfordelingen blir skjevere i høyere utdanning
Endringer i opptakskrav til høyere utdanning
Digitaliseringens innvirkning på barnas læring