Personvernerklæring for Ungdomsakademiet AS

Organisasjonsnummer: 898 996 662

1. Generell Informasjon

Denne personvernerklæringen gjelder for Ungdomsakademiet AS. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og brukere. Denne erklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og beskytter personopplysninger.

2. Dataansvarlig

Ungdomsakademiet AS, organisasjonsnummer 898 996 662, er dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne erklæringen.

3. Informasjon som samles inn

Vi samler inn informasjon som:

  • Kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post, telefonnummer)
  • Informasjon om bruk av nettsiden (gjennom cookies)
  • Andre relevante personopplysninger som du frivillig gir oss i forbindelse med våre tjenester. 

4. Formålet med Behandlingen

Personopplysninger samles inn for følgende formål:

  • For å levere og forbedre våre tjenester.
  • Kommunikasjon og kundeservice.
  • Overholdelse av lovpålagte krav. 

5. Deling av informasjon

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser etter avtale eller lov.

6. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten rundt dine personopplysninger på alvor og har implementert tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, endring, ødeleggelse eller andre former for misbruk.

7. Dine rettigheter

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting og begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

8. Kontaktinformasjon

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kontakt oss på:
E-post: post@unak.no
Telefon: +47 400 66 466

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.