Skolestart – Back to school

Velkommen tilbake fra sommerferien. Mange har valgt å bruke sommerferien til å repetere og tette hull i ett eller flere fag for å få flying start på skoleåret. Det er tydelig at sommerkampanjen vår har vært vellykket for å gi elevene en god skolestart. Nå begynner alvor og det er lurt å ta skolen seriøst allerede fra første skoledag.

Overgangen til ungdomsskolen kan være krevende for mange

Å gå fra å være eldst på barneskolen, til å bli yngst på ungdomsskolen er en stor overgang. Nå skal barna få karakterer og måles på en helt annen måte enn hva de har vært vant til. Det er viktig å ha et avslappet forhold til karakterene i begynnelsen, men samtidig ikke ta for lett på dette.

Foreldre er bekymret for å ikke ha like god oversikt lenger. Noe konkurranseinstinkt er sunt for barna, det gjør dem skjerpet. Men det skal ikke bli for mye av det gode. Ikke vær altfor opptatt av karakterene, men husk samtidig at 9. klasse er det viktigste året.

Les tre tips fra våre PL for å få en god skolestart.

 

 

Følgende tips gjelder uansett trinn og fag:

  • Bli kjent med skolens nettside. Viktig at også foreldrene vet hvilke forventninger skolen har til elevene og foreldrene. Få deg oversikt over hva du skal kunne i de enkelte fagene. Les gjennom læreplanen og kompetansemål. Finn din flyt, når jobber du best?
  • God planlegging er viktig. Planlegg dagene, ukene, månedene nøye og hold deg til planen. Få med flest mulig detaljer i planleggingen, som for eksempel: fritidsaktiviteter, tv-tid, vennetid, surfetid, tid til seg selv, tid til familien, tid til lekser, tid til repetisjon, ferier, fridager, prøver og tentamener. Bruk kalenderen i din mobil mer aktivt.
  • Fokus! Vi kan aldri bli gode nok i noe som helst uten nok øvelse og repetisjon. Det hjelper ikke å jobbe med et fag når vi stadig blir forstyrret av Snap, venner eller søsken. Ikke sett mobilen på stillemodus eller vibrasjon, sett heller mobilen i flymodus. Kun 20 min. arbeid på den måten kan erstatte flere timers arbeid. Bare prøv en gang!

Flere saker

Kjønnsfordelingen blir skjevere i høyere utdanning
Endringer i opptakskrav til høyere utdanning
Digitaliseringens innvirkning på barnas læring