Gratulerer med verdens lærerdag

Gratulerer med verdens lærerdag
unakadmin
Verdens lærerdag

Verdens lærerdag markeres den 5. oktober hvert år for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og hedre lærere og lærerorganisasjonene og deres oppgaver og ansvar. Vi i UNAK mener at læreryrket er det viktigste yrket vi har i samfunnet – de oppdrar en hel generasjon. Når studenter søker jobb hos oss som PL (PrivatLærer), og vi spør dem hvorfor de valgte å studere den studieretningen eller hvordan fikset de en god karakter i et spesifikt fag, så svarer de som oftest at det skyldtes en meget motiverende lærer på skolen. Og når vi spør elever, hvorfor trives de ikke med ett fag, så svarer mange av dem at det er på grunn av læreren i klassen.

Dette illustrerer hvor viktig lærerne er, og hvor viktig dette yrket er. Vi må aldri ta bort respekten fra dette yrket. Lærerne på skolen gjør en fantastisk innsats. Mange snakker om lærernorm og vil ha flere lærere i klasserommene, mens skoleundersøkelser viser at lærerne ønsker mindre klasser for å oppnå bedre prestasjoner og færre atferdsproblemer. Gründeren av UNAK skrev i en kronikk i VG om at det ikke er antall lærere i et klasserom som er avgjørende, men antall elever.

Hele kronikken kan leses her.

 

Historikk

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 5. Oktober. 1994. Verdens lærerdag markerer undertegnelsen av UNESCO og ILOs anbefaling om lærernes status og retningslinjer som ble underskrevet i 1966. Dette dokumentet heter Recommendation concerning the Status of Teachers. Anbefalingen fremhever at det er viktig å gi trygge arbeidsvilkår til lærerne samt styrke lærernes anerkjennelse og status.

Det er UNESCO som er ansvarlig for dagen som feirer og fremmer læreryrket over hele verden.

Kilde: UNESCO

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*