Om bedriften

UNAK Privatundervisning (Ungdomsakademiet) er Norges ledende innen privatundervisning. Vi ønsker å gjøre privatundervisningen tilgjengelig for alle som ønsker å gjøre det bedre. Vi hjelper elever å utnytte sitt potensiale og prestere bedre på skolen.

Historien går tilbake helt til 2005 da gründeren av UNAK, Arshad Jakob Jamil, selv jobbet som lærer og gikk med konstant dårlig samvittighet da han ikke strakk til på de 45 minuttene. Han så potensiale hos elevene sine, og mente at med litt drahjelp vil de kunne prestere bedre. Allerede da bestemte han seg for å gjøre noe med dette. I 2011 var UNAK et faktum.

Vi ser eleven bak karakteren

Det er i dag 30% frafall fra skolen, og dette koster samfunnet 7,5 milliarder kroner hvert år. Vi kan stolt og ydmykt si at de årene vi har eksistert, har vi spart samfunnet for flere millioner kroner.

Våre PL (PrivatLærere) er ryggraden i selskapet. De gjør en utrolig god jobb med oppfølging av sine elever, og motivere dem. De tilpasser metodikken ut i fra elevens behov. All undervisningen skal foregå på elevens premisser.

8 av 10 går opp en eller to karakterer.

Vårt konsept er basert på følgende modell:

  1. Kartlegging / bli kjent
  2. Bygge på det man kan – Mestringsfølelse
  3. Tilpassede utfordringer – Ny læring
  4. Evaluering, tilbakemeldinger og justering

Vi er den eneste aktøren som har egne undervisningslokaler i Oslo. Vi ønsker å ha elevene ut av sin egen komfortsone.

Kort om gründeren av UNAK

Arshad Jakob Jamil er utdannet siv.ing. fra NTNU, i tillegg til å ha jobbet som lærer, har han over ti års erfaring fra konsulentarbeid. Som 13-åring flyttet han til Norge og gjennom hardt arbeid,  med god støtte hjemmefra, ble han raskt en skoleflink elev. Han innså raskt verdien av å kunne få faglig hjelp hjemme, foreldre som sørget for gode arbeidsrutiner, fulgte opp og var engasjert.

Det er i dag mange ulike grunner til at foreldre velger en PL til barna sine. Jamil sin personlig visjon er at det å ha en PL skal være like kult som å ha en PT. Når vi har en treningsøkt på et treningssenter på en fredag ettermiddag, deler vi den gjerne med resten av verden. Hvorfor gjør vi ikke det når vi jobber med et skolefag på en fredag ettermiddag?

Gjennom UNAK håper han å få til en holdningsendring i samfunnet der det skal være akseptert å satse på skolen, ikke fordi eleven føler det som en prestasjonspress, men eleven har en indre motivasjon.