Karins datter har fått motivasjon til å jobbe med matte ved å ha en PL (PrivatLærer)

Karins datter har fått motivasjon til å jobbe med matte ved å ha en PL (PrivatLærer)
unakadmin
Motivert Karin og Camilla

Det har hatt en meget positiv innvirkning på Camillas motivasjon når det kommer til matte.

Navn: Karin Warset
Bosted: Hosle, Bærum

Datteren Camilla i 10. klasse på Hosletoppen Skole

Hvilket fag har Camilla privatundervisning i?
Camilla har PL i matte.

Hva fikk deg til å velge å gi Camilla privatundervisning hos UNAK?
Jeg hadde hørt mye positivt om dere via en bekjent.

Har det å ha PL hatt en positiv innvirkning på motivasjonen til ditt barn?
Det har hatt en meget positiv innvirkning på Camillas motivasjon når det kommer til matte. Før var matte noe hun fryktet og gruet seg til å både jobbe med og ikke minst ha prøver i. Nå opplever hun større forståelse for oppgavene hun skal løse og dette fører til både mestringsfølelse og glede. Camillas PL har vært tålmodig og gitt hun tid til å komme frem til forståelsen av oppgaven/temaet i sitt eget tempo, noe som har vært viktig for Camilla. PL-en var flink til å skape tillit og fikk Camilla til å senke «garden» og forsvaret hun hadde bygget opp rundt seg selv i ubehaget hun følte på i mattefaget.

Har det å ha en PL hjulpet ditt barn med å nå sine faglige mål?
Mattekarakteren har gått opp en karakter siden start. Selvsagt ikke det viktigste, men det er et resultat av mestringen hun har skapt.

Hva er den største forandringen du har sett hos Camilla etter at hun fikk en PL?
Hun har fått større tillit til at hun kan klare oppgavene og hvis hun ikke skulle forstå noe nå, så er det likevel ikke helt svart. Hun har tiltro til at hun med tid kommer til å mestre det.

Hvorfor vil du anbefale UNAK til andre?
Jeg vil helt klart anbefale UNAK til andre. Som foreldre er det mange ting vi bekymrer oss for og ønsker å lære barna våre. Vi ønsker blant annet at de skal bli selvstendige og trygge mennesker. Da må vi gi dem rom til å stole på sine egne ferdigheter. En ting er å hjelpe barnet med lekser og forklare matematiske prinsipper, men det er noe annet å gjøre det på en måte som bygger forståelse hos barnet. Det at jeg selv er flink i matte og klarer å regne ut svarene på oppgavene, betyr ikke at jeg vet hvordan jeg skal bygge denne forståelsen hos mitt barn. Det å få oppgavene og problemstillingene «brutt opp og plukket fra hverandre», slik at alle «hull» blir tettet er ikke en kompetanse jeg har. Når barnet da heller ikke har fått dette i tilstrekkelig omfang på skolen, av ulike grunner, da har det for oss vært stor hjelp å få denne kunnskapen fra UNAK.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*