Hvorfor skal jeg velge UNAK Privatundervisning?

Hvorfor skal jeg velge UNAK Privatundervisning?
unakadmin

UNAK (Ungdomsakademiet) har over syv års erfaring og er den eneste aktøren som tilbyr privatundervisning i egne lokaler.

Vårt mål er å gjøre privatundervisningen tilgjengelig for flere, og vi setter elevens premisser på toppen. For den enkelte eleven gjelder det å bli sett, derfor jobber vi ut i fra det Roald Dahl sa: «Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger, er å tenne den.»